چاپ کردن این صفحه
جمعه, 19 مهر 727 00:00

زوج درمانی

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

در وحله اول مھم است که بدانیم که اصطلاحات درمان زوج، مشاوره ازدواج و درمان زناشویی ھمگی یکسان ھستند و این نام ھای مختلف برای توصیف یک فرآیند مورد استفاده قرار گرفته اند.

اغلب درمانھای که بر ر.ی روابط بین زوجھا متمرکز ھستند از روان درمانی متفاوت دیده می شوند، زیرا در فرآیند آن به ارتباط بین زوجین توجه می شود تا به یک فرد بیمار که یک مشکل روانشناختی خاصی دارند. این تفاوت فقط زمانی اتفاق می افتد که مشکلات روانشناختی به دیده بیماری ھای پزشکی در نظر گرفته شود و به ھمین علت به یک فرد «بیمار» نیاز دارید که نیاز به درمان داشته باشد. این مدل پزشکی تشخیص و درمان مشکلات روانشناختی بسیار بکار برده می شود اما برای توصیف و حل مشکلات روانشناختی واقعا یک رویکرد ناقص است، چراکه تمام مشکلات روانشناختی و ھمه تغییرات روانشناختی، شامل ھر دو بعد فردی (رفتار، احساسات، درگیری، فرایندھای تفکر) و روابط بین فردی است.

زوج درمانی بر مشکلات موجود در رابطه بین دو نفر تمرکز دارد. اما این مشکلات در روابط ھمواره شامل نشانه ھا و مشکلات فردی و ھمچنین درگیری ھای درونی است. به عنوان مثال، اگر شما دائما در حال بحث با ھمسر خود ھستید، احتمالا شما نیز به طور مکرر اضطراب، عصبانی یا افسرده (یا ھر سه) خواھید بود. یا اگر مشکل در کنترل عصبانیت دارید، با چالش ھای بیشتری در روابط خود رو برو خواھید شد.

در روابط زناشویی، روانشناس به شما و شریک زندگی شما کمک خواھد کرد مسائل مربوط به درگیری را در رابطه خودتان شناسایی کنید و به شما در تصمیم گیری در مورد تغییراتی که در رابطه و رفتار ھر یک از زوجین نیاز دارد کمک خواھد کرد تا ھر دوی زوجین احساس رضایت از رابطه داشته باشند.

این تغییرات ممکن است راه ھای مختلفی برای تعامل در درون رابطه را ایجاد کند یا ممکن است تغییرات فردی مربوط به مشکلات روانی شخصی باشد. درمان زوجھا شامل یادگیری نحوه ارتباط موثرتر و چگونگی گوش دادن به دیگران است. زوج ھا باید یاد بگیرند چگونه از رقابت با یکدیگر اجتناب کنند و نیاز به شناسایی اھداف زندگی مشترک و چگونگی به اشتراک گذاشتن مسئولیت ھا در رابطه خود دارند. گاھی اوقات این فرآیند بسیار شبیه به مشاوره روانشناسی است، گاھی اوقات بیشتر به عنوان درمان شناخته می شود، و گاھی اوقات جنبه آموزشی دارد. ترکیبی از این سه مولفه فرآیندی است که آن را موثرتر می سازد.

 

خواندن 176824 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 09 تیر 1398 18:45

آخرین‌ها از Super User