• درمان فردی
   خود ارزیابی هدایت شده برای شناسایی مشکلات سازگاری با زندگی، درگيری های شخصی، مسائل مربوط به رابطه، مشکلات رفتاری، درگيری های خانوادگی مشکلات عاطفی، رفاه عاطفی، رضایت زندگی و..
  ادامه مطلب...
 • درمان اضطراب، افسردگی، وسواس
   بهتر است قبل از اینکه شرایط و مشکلات ، ما را در بر بگیرند و موقعیت منفی را برای ما ایجاد کنند ، خود را با آموزش های مهارت  های زندگی قوی کنیم . ولی اگر تحت تاثیر این موقعیت قرار گرفته ایم و شرایط…
  ادامه مطلب...
 • زوج درمانی
  در وحله اول مھم است که بدانیم که اصطلاحات درمان زوج، مشاوره ازدواج و درمان زناشویی ھمگی یکسان ھستند و این نام ھای مختلف برای توصیف یک فرآیند مورد استفاده قرار گرفته اند.
  ادامه مطلب...
 • مشاوره قبل از ازدواج
  متاسفانه بيشتر ازدواج ها موفق نيستند. هر فردی نظرات، ارزش ها، باورها و عادات خانوادگی مخصوص به خود را دارد که می توانند ازدواج او را تحت تاثير قرار دهند. این عادات و رفتارها…
  ادامه مطلب...